1. Algemeen.

Deze voorwaarden gelden voor iedere transactie tussen schoonheidssalon Marion en de cliënt waarop schoonheidssalon Marion deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard en voor zover voor deze voorwaarden door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk geen afwijking is vastgelegd.

2. Verrichte inspanningen.

De behandelingen bij schoonheidssalon Marion worden naar beste inzicht en in overeenkomst met de eisen van een goed vakmanschap en op basis van de op dat moment bekende niveau van wetenschap uitgevoerd. Schoonheidssalon Marion verplicht zich tot en voor zover het redelijker wijs mogelijk is, de cliënt te informeren over de financiële consequenties van de te uitvoeren behandelingen en/ of aanvullingen hierop.

3. Afspraken.

De cliënt dient bij verhindering van een afspraak dit zo snel mogelijk kenbaar te maken, echter uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak. Het verzetten of annuleren van een afspraak wordt alleen geaccepteerd indien dit telefonisch is doorgegeven via de hiervoor bekende telefoonnummer. Indien deze verplichting door de cliënt niet of niet tijdig wordt nagekomen heeft schoonheidssalon Marion het recht om 50% voor de afgesproken transactie in rekening te brengen.

Bij het te laat verschijnen van de cliënt met meer dan 5 minuten en minder dan vijftien minuten mag schoonheidssalon Marion de behandeling inkorten met de tijd evenredig aan de vertragende starttijd. Het te berekenen bedrag voor deze transactie zal ongewijzigd blijven.

Bij het te laat verschijnen van de cliënt met meer dan vijftien minuten mag schoonheidssalon Marion de behandeling annuleren en 50% voor deze transactie in rekening brengen.

Vergeet u de afspraak af te zeggen, dan zijn wij helaas genoodzaakt het gehele bedrag van de ingeplande behandeling(en) in rekening te brengen.

4. Betaling.

Schoonheidssalon Marion vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten op de daarvoor bestemde websites en worden mondeling in de schoonheidssalon vermeld. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Prijswijzigingen onder voorbehoud.

Aanbiedingen vermeld in advertenties en op de website zijn geldig als de aangegeven looptijd en / of zolang de voorraad strekt. Indien er additionele voorwaarden voor deze aanbiedingen van kracht zijn, zullen deze worden vermeld.

De cliënt dient voor het verlaten van de schoonheidssalon de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy.

Voorafgaande aan de eerste transactie zullen persoonlijke gegevens aan de cliënt worden gevraagd. De cliënt mag aannemen dat er alleen gegevens gevraagd worden die voor het voeren van een bedrijfsadministratie en het uitvoeren van behandelingen noodzakelijk zijn. Deze persoonlijke gegevens worden vastgelegd in een daarvoor geautomatiseerd systeem.

Schoonheidssalon Marion handelt volgens de richtlijnen opgenomen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens bij het werken met de persoonlijke gegevens van de cliënt. Schoonheidssalon Marion zal deze persoonlijke gegevens van de cliënt niet verstrekken aan derden zonder schriftelijke toestemming van de cliënt.

6. Geheimhouding.

Schoonheidssalon Marion verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie van de cliënt ontstaan tijdens transacties in de schoonheidssalon. Informatie wordt als vertrouwelijk behandelt indien dit door de cliënt is medegedeeld of als de informatie van dien aard is dat deze als vertrouwelijk kan worden aangenomen.

Op grond van wettelijke bepalingen of gerechtelijke uitspraken kan deze geheimhoudingsplicht komen te vervallen. Indien deze wettelijke of gerechtelijke bepaling van kracht is zal indien gevraagd de vertrouwelijke informatie aan de daarvoor vermelde instantie worden verstrekt.

7. Aansprakelijkheid

Schoonheidssalon Marion is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook ontstaan doordat de uitvoerende behandelaar (ster) gehandeld heeft aan de hand van onjuiste en/of onvolledige informatie verstrekt door de cliënt. Relevante informatie over lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden, vrijetijdsbesteding e.d. dient voorafgaande aan een transactie bij de schoonheidssalon en daarmee ook bij de behandelaar (ster) bekend te zijn.

Schoonheidssalon Marion is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen van de cliënt.

8. Garantie

Schoonheidssalon Marion staat garant voor de kwaliteit van de geleverde producten en geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de producten. Mits de producten ongeopend en in de originele verpakking geretourneerd worden.

Indien het geleverd product een allergische reactie geeft op de huid van de cliënt is er reden tot retourneren van het product. Deze garantie vervalt indien:

  1. De cliënt andere producten gebruikt&nbsp dan geadviseerd door de behandelaar (ster).
  2. De cliënt de adviezen voor de thuisverzorging zoals besproken of geschreven in de adviesfolder niet opvolgt.
  3. De cliënt het advies niet opvolgt om binnen vijf werkdagen medische hulp te zoeken.
  4. De cliënt het product niet volgens de handleiding gebruikt.

Indien de cliënt niet tevreden is over het geleverde product, geld er geen geld retour garantie. Indien er een geval van ontevredenheid optreed onder de vermelde voorwaarden kan het geleverd product geruild worden voor een ander product, echt binnen één week (7 dagen).

9. Beschadiging & diefstal

Schoonheidssalon Marion heeft het recht om in het geval van beschadigingen toegebracht door de cliënt aan de inrichting, apparatuur of producten van de schoonheidssalon een schadevergoeding te eisen van de cliënt.

In geval van diefstal is schoonheidssalon Marion genoodzaakt dit te melden bij de politie.

10. Klachten

In het geval van een klacht over een transactie moet dit zo spoedig mogelijk gemeld worden aan de eigenaar van de schoonheidssalon en de behandelaar (ster). Er zal direct een oplossing voor uw klacht gezocht worden. Indien de cliënt niet tevreden is met de geboden oplossing moet de cliënt dit zo spoedig mogelijk echter binnen één week (7 dagen) schriftelijk melden bij de eigenaar van de schoonheidssalon. De eigenaar van de schoonheidssalon moet binnen één week antwoord geven. Indien de klacht op basis van feiten gegrond is, zal de schoonheidssalon de transactie opnieuw verrichten.

Indien de schoonheidssalon en cliënt niet tot overeenkomst kunnen komen wordt het geschil voorgelegd aan de geschillencommissie van de brancheorganisatie schoonheidsverzorging te noemen de ANBOS. De uitspraak van deze geschillencommissie is voor beide partijen bindend.

11. Behoorlijk gedrag

De cliënt dient zich in de schoonheidssalon volgens algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien na herhaaldelijke waarschuwingen de cliënt onbehoorlijk gedrag blijft vertonen , kan de schoonheidssalon de cliënt de toegang tot de schoonheidssalon weigeren.

Indien het onbehoorlijk gedrag van dien aard is dat het verstoot tegen de wettelijke normen is schoonheidssalon Marion genoodzaakt dit te melden bij de politie.

12. Recht

Op elke overeenkomst tussen schoonheidssalon Marion en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die geldig is ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Schoonheidssalon Marion is niet verantwoordelijk voor het plaatsen van teksten door bezoekers op de website en kan de aansprakelijkheid hiervoor niet accepteren. Deze teksten zijn persoonlijke meningen van bezoekers en vertegenwoordigen op geen enkele manier de denk of handelswijze van schoonheidssalon Marion. Het plaatsen van auteursrechtelijk beschermt materiaal door bezoekers blijven de verantwoordelijkheid van de bezoekers.

Hiervoor kan schoonheidssalon Marion niet verantwoordelijk worden gehouden.

Schoonheidssalon Marion heeft links met andere websites, is echter niet aansprakelijk voor het handelen of de inhoud van deze websites.

Schoonheidssalon Marion vervaardigd en verspreid haar informatie met de uiterste zorgvuldigheid, echter kan de juistheid of volledigheid niet altijd garanderen. Schoonheidssalon Marion is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, ontstaan op welke manier dan ook door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie aangeboden op deze website. Reacties geplaatst om betrokken personen of bedrijven negatief af te schilderen worden zonder te communiceren verwijderd.

13. Algemene voorwaarden webshop.

Producten of diensten bestellen:
U klikt op het product of dienst die u wilt bestellen. Deze worden hierdoor in uw winkelwagen geplaatst. Als u uw bestelling compleet heeft, klikt u uw winkelwagen aan. U krijgt de keuze uit een aantal betaalopties.

iDEAL betalingen:
Makkelijk en vertrouwd betalen met internetbankieren. iDEAL betalingen geschieden via een beveiligde beheeromgeving van uw eigen bank.

Levering van producten of diensten:

  • Indien uw betaling is bijgeschreven en de producten uit voorraad leverbaar, versturen wij de producten binnen 1 à 4 werkdagen.
  • Indien de voorraad niet toereikend is voor uw bestelling, wordt u door ons op de hoogte gebracht. En wordt uw bestelling zo spoedig mogelijk naar u toe gezonden. De levertijd is dan tussen de 4 en 10 werkdagen.

Leveringsadres:
U kunt voor elke bestelling een leveradres opgeven waar u wenst dat uw bestelling wordt afgeleverd. Dit hoeft niet altijd hetzelfde te zijn.

Klachten:
Klachten dienen binnen 48 uur na ontvangst van de goederen schriftelijk gemeld te worden. Hiervoor kan het algemene E-mail adres voor gebruikt worden. Daarna kunnen klachten niet meer in behandeling worden genomen en worden de producten beschouwd als zijnde aanvaard.

Retourneren:
De cliënt heeft het recht om de producten 14 dagen na ontvangst te retourneren. (bedenktijd) Het retourneren wordt uitsluitend geaccepteerd mits deze onbeschadigd en ongebruikt zijn.
Het retourneren dient te geschieden in de originele verpakking. Indien de retour gestuurde producten door ons in goede staat zijn ontvangen zullen wij het aankoopbedrag u crediteren. De eventuele verzendkosten voor het verzenden en het retourneren zijn voor de cliënt zijn eigen rekening.

Voor het bestellen van diensten geldt een bedenktijd periode van 14 dagen van dag van bestelling. Hiervan wordt het aankoopbedrag gecrediteerd mits niet reeds afgenomen.

Retouradres:
Schoonheidssalon Marion
Schoolstraat 5B
4194 TG Meteren

Verzendwijze:
Voor zendingen binnen Nederland zijn de verzendkosten bedragen € 6,75. U krijgt uw bestelling GRATIS toegezonden indien uw bestelling tenminste € 60,00 bedraagt.

Privacy Statement:
Uw privacy is bij ons in goede handen en altijd gegarandeerd. Al uw persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor het afhandelen van uw bestelling. Uw gegevens worden niet aan derden worden verstrekt, verhuurd of verkocht.

KVK nummer: 11059660
BTW nummer: NL 170115306B01